Stel cookie voorkeur in

Item publiceren

Een nieuw toegevoegd item of bericht wordt niet direct gepubliceerd. Dit geeft de auteur de tijd om een goede titel en tekst in te voeren. Slechts na het klikken op de knop "Nu publiceren" wordt het item of bericht zichtbaar voor iedereen.

Figuur: Nu publiceren

Weergave niet gebuliceerde items

In de overzichten worden de nog niet gepubliceerde items of berichten gedimd weergegeven, zodat snel te zien is welke items nog niet zichtbaar zijn voor iedereen.

Figuur: Niet gepubliceerd in overzicht