Stel cookie voorkeur in

Menu bewerken

Beweeg met de muis-cursor over een menu-item om het 'potlood-symbooltje' te tonen.

Figuur: potlood-symbool om menu-item te bewerken

Dit geldt voor zowel de hoofd- als de secundaire navigatie.

Menuitems bewerken

Klik op het ‘potlood-symbool’ om het menu-item te bewerken, een nieuwe menu-item toe te voegen of te verwijderen.


Figuur: Menu-items bewerken, toevoegen of verwijderen

Gebruik de verschillende opties om:

  • De titel van het menu-item te wijzigen: klik in het veld en wijzig de tekst
  • Het menu-item (en de bijbehorende pagina) te verwijderen; klik op het kruisje naast de titel
  • Het menu-item te verplaatsen; met de pijltjes-knoppen wijzig je de volgorde van het item binnen hetzelfde niveau of kun je verplaatsen naar een ander niveau.
  • Een nieuwe pagina toe te voegen op hetzelfde menu-niveau of een niveau lager.