Stel cookie voorkeur in

Gebruik van de editor

Met de knoppen van de editor kunnen tekst en afbeeldingen eenvoudig bewerkt worden. De knoppen zijn gegroepeerd in 5 blokken:

Figuur: De knoppenbalk van de editor

 

Blok 1: Knippen, plakken, zoeken en vervangen

Met de knoppen in dit blok kun je content knippen en plakken, woorden zoeken en vervangen en opmaak ongedaan maken. Beweeg de muis-cursor over een knop: een klein tooltipje geeft dan aan wat de functie van de knop is.

Knippen en plakken

Let op: Wanneer je tekst vanuit een andere bron (Word-document, andere website) wil knippen en plakken, gebruik dan altijd de middelste ‘plak-knop’ met daarop de letter ‘T’. Deze knop plakt tekst als platte tekst. Dit is belangrijk omdat anders opmaak uit de bron in de website terecht komt.

Alle opmaak verwijderen

Gebruik de knop Alles Selecteren om eerst alle content te selecteren. Gebruik daarna de knop ‘Tx’ om alle opmaak te verwijderen.

Blok 2: Tekst, opsommingen, inspringen en citaten

In dit blok zitten de knoppen voor tekstopmaak (vet en cursief), plaatsen van opsommingen, inspringen en citaatblok.

Blok 3: Tekst uitlijnen, hyperlink, uploaden en embed plaatsen

Hyperlink maken

Om een hyperlink in de tekst te maken:

 1. Selecteer een stuk tekst en klik op de knop met het schakel-teken

  Figuur: Link toevoegen of bewerken
   
 2. Externe link: Type of plak de link van de externe website in het Link-vak. Let op: zorg dat de link begint met http://

 3. Interne link: Selecteer in het vak Link naar pagina op deze site de pagina waar je naar toe wil linken.

 4. Klik op OK om het scherm af te sluiten.

 

Hyperlink verwijderen

Om een hyperlink in de tekst te verwijderen:

 1. Selecteer de hyperlink in de tekst en klik op de knop met het schakel-teken met kruisje.
 2. Klik ergens anders op de pagina; de link is nu verwijderd.

 

Uitlijnen van tekst

Vier knoppen om alinea's uit te lijnen: links, gecentreerd, rechts en uitvullen.

 

Upload (afbeelding)

Het vernieuwde EasySchool gebruikt voor afbeeldingen en documenten nu één, universele upload-knop:

 1. Plaats de cursor in de tekst op de plek waar je een afbeelding wil invoegen.
 2. Klik op de universele upload-knop:

  Figuur: Upload-knop


  Figuur: Kies een bestand om te uploaden
   
 3. Selecteer een afbeelding op je computer.

 4. Selecteer in het volgende scherm hoe de afbeelding uitgelijnd moet worden uitgelijnd ten opzicht van de tekst. De opties zijn:

  1. Klein links: de afbeelding wordt verkleind en links van de tekst gezet. Tekst loopt rechts om de afbeelding heen.

  2. Klein rechts: de afbeelding wordt verkleind en rechts van de tekst gezet. Tekst loopt links om de afbeelding heen.

  3. Klein midden: de afbeelding wordt verkleind en gecentreerd op de pagina geplaatst. Tekst staat boven en/of onder de afbeelding.

  4. Normaal: de afbeelding wordt zonder specifieke uitlijning in de tekst geplaatst

 5. ?Optioneel kan de afbeelding ook gedraaid worden. Kies hiervoor een rotatie-optie bij Roteer plaatje.
  De opties zijn:

  1. ??Geen: de afbeelding wordt in de originele positie gezet.

  2. Linksom kwartslag: de afbeelding wordt een kwartslag linksom gedraaid.

  3. Ondersteboven: de afbeelding wordt ondersteboven gedraaid.

  4. Rechtsom kwartslag: de afbeelding wordt een kwartslag rechtsom gedraaid.

Afbeeldingen worden automatisch geschaald naar een maximale breedte van 1400 pixels; je hoeft de afbeeldingen dus niet meer zelf te schalen in een programma als Photoshop.

Figuur: Selecteer de uitlijning van de afbeelding en (optioneel) roteer de afbeelding

 

Afbeeldingen bewerken

 1. Als je een al geplaatste afbeelding wil bewerken, klik dan met de rechter muisknop op de afbeelding.
 2. Selecteer in het context-menu de optie Bewerk afbeelding om uitlijning aan te passen of om de afbeelding te draaien (roteren).

Figuur: Bewerk de afbeelding

 

Upload (document)

Het vernieuwde EasySchool gebruikt voor afbeeldingen en documenten nu één, universele upload-knop.

 1. Plaats de cursor in de tekst op de plek waar je het document als download wil aanbieden
 2. Klik op de universele upload-knop:

  Figuur: Upload-knop


  Figuur: Selecteer een document
   
 3. Selecteer een document op je computer en kies OK. Het document wordt nu direct als download met een hyperlink op de pagina geplaatst.

 

Embed/kijkglas invoegen

Met behulp van onderstaande button kan een embed of kijkglas worden ingevoegd: zie embed of kijkglas invoegen.


Figuur: Embed-knop

Blok 4: Blokstijlen

Gebruik de knop Stijl om van geselecteerde stukken tekst een tussenkopje te maken. Er zijn 5 kopstijlen en een optie voor normale tekst beschikbaar:

Figuur: De blokstijlen

 

Blok 5: HTML broncode bewerken

Met de knop Source is het mogelijk om de HTML-broncode van een pagina in te zien en te bewerken; deze methode het bewerken van pagina-content is alleen geschikt als je over voldoende kennis van HTML beschikt.