Stel cookie voorkeur in

Berichten bewerken

Wanneer bij een pagina één van onderstaande sjablonen is gekozen, dan kan je via de ‘voorkant nieuwe ‘berichten’ aanmaken:

 • Groepspagina
 • Nieuws
 • Agenda
 • FAQ
 • Fotoboek
 • Kinderopvang
 • Nieuwsbrief Notificatie
 • Scholenoverzicht

De uitleg hieronder is van toepassing op alle bovenstaande sjablonen:

Figuur: Groepspagina bewerken

 

Nieuw item maken

 1. Klik op de knop Nieuw item, onderaan de overzichtslijst van een itembank, om een nieuw bericht toe te voegen.
 2. Er wordt een nieuw item aangemaakt met als tijdelijke titel: Titel hier ##.

  Figuur: Bewerk de Titel van het nieuwe item
   
 3. Beweeg de muis-cursor over de gearceerde vakken om titel of tekst te bewerken. Klik na het bewerken op de OK-knop.

 4. Optioneel: voeg afbeeldingen toe:

  1. Klik op de knop Afbeeldingen beheren

   Figuur: Kies één of meer afbeelding-bestanden om toe te voegen
    

  2. Klik vervolgens op de knop Bestanden kiezen. Je kunt nu één of meer afbeeldingen op de computer kiezen om te uploaden. Het is ook mogelijk om een zip-bestand met afbeeldingen te uploaden.

   Figuur: Selecteer een afbeelding om te bewerken
    

  3. Klik op een afbeelding om een bijschrift toe te voegen, de afbeelding te verwijderen (kruisje) of om de volgorde van de afbeelding in de rij te wijzigen (verschuiven).

  4. Klik op de knop Sluiten als je klaar bent met bewerken.

 5. Het nieuwe item is nu gereed en is direct gepubliceerd.

 

Item bewerken

Met de bewerk- en Afbeeldingen beheerknoppen kan het item altijd nog achteraf bewerkt worden:

 1. Klik het item dat je wil bewerken aan.
 2. Klik op één van de bewerkknoppen of beheer de afbeeldingen.
 3. Let op: Als je een afbeelding bewerken, selecteer deze dan nádat je de knop Afbeeldingen beheren hebt aangeklikt.

 

Item verwijderen

Items kunnen verwijderd worden vanuit de overzichtslijst van een itembank:

 1. Ga naar de overzichtslijst van de itembank waar je een item wil verwijderen.
 2. Klik op het kruisje naast het item dat je wil verwijderen.
 3. Klik om te bevestigen op de knop: x Verwijder.
 4. Het item wordt nu direct verwijderd. Let op: Deze actie kan niet hersteld worden.

  Figuur: Overzichtslijst van een itembank met verwijderbevestiging
   

 

Kijkglas voor Externe Content

De embed-knop in de editor is uitgebreid met de mogelijkheid om een kijkglas met externe berichten toe te voegen.

Het kijkglas kan op elke willekeurige plek in de content van de website worden ingevoerd. Het is ook mogelijk om meerdere kijkglazen in één content-blok te zetten, of om tekst of afbeeldingen boven of onder een kijkglas te zetten.

Figuur: Embed-knop

Je kunt kiezen uit de volgende kijkglazen met externe content:

 1. MijnSchoolinfo agenda
 2. MijnSchoolfino nieuws
 3. Facebook berichten (zonder afbeelding)
 4. Facebook berichten (met afbeelding)
 5. Twitter berichten
 6. RSS berichten (inclusief berichten van Schoudercom)
 7. Concapps berichten (komt binnenkort)
 8. Module-items (komt binnenkort)


Figuur: Voeg een kijkglas met externe berichten toe

 

Het kijkglas wordt nu aan de content toegevoegd.

Figuur: Het kijkglas is toegevoegd

 

Hierna kun je het kijkglas aan de voorkant instellen. Vul bij schoolnaam de schoolnaam van je MSI website in:

Bijvoorbeeld:

http://bsvoorbeeld.mijnschoolinfo.nl -> bsvoorbeeld


Figuur: Instellingen van het MSI Nieuws kijkglas

 

Het uiteindelijke resultaat ziet er dan zo uit:


Figuur: Een kijkglas met externe inhoud

 

Instellingen extern kijkglas